Company Logo


 

 اي آمده از عالــــــم روحــــــاني تفت         حيران شده در چهار و پنج و شش و هفت

 

چهار مراد چهار عنصر : آب و آتش و خاك و باد


پنج ـ پنج حس: باصره، ذائقه، سامعه، شامه، لامسه


شش، شش طرف: راست، چپ، بالا، پائين، جلو، عقب


هفت:
كنايه از هفت آسمان
 
webmaster : R.Sharabiani Copyright © 2011. All Rights Reserved