Company Logo


معلم
 
معرفی یک شخصیّت بزرگ ادبی

شهرقهرمان پرور تبریز از دیر زمان مرکز علم و دانش بوده بزرگان بی شماری به جامعه تمدّن بشری عرضه داشته است که نام بردن از همه آنان در این وجیزه ناچیز نمی گنجد، ولی برای ادای وظیفه تنها از یک شخصیّت ادبی و ممتاز و محبوب القلوب نام می برم که شهرت بخصوص و قابل توجّهی در تبریز دارند. ایشان شخصیّت بزرگوار استاد محترم جناب آقای کاظم خوشخبر هستند که مقالات تحقیقی و اشعار شیرین و دلنشین ایشان چون زرورق دست به دست می گردد و مشتاقان از انسجام سخن او لذّت می برند. نامبرده هر هفته روزهای دوشنبه در جلسات ادبی کانون بازنشستگان آموزش و پرورش تبریز حاضر می شوند و مقالات خود را در زمینه های مختلف ارائه می دهند که مورد استـقبال حضـّار قرار می گیرد.

چارلی چاپلین گوید: درزندگی چنان کن که مردم به دیدار تو یک لحظه اندوه خویش را فراموش کنند و این سخن زیبا در حق استاد خوش خبر مصداق پیدا می کند.
اینک یک قطعه از اشعار شیرین ایشان را به عنوان نمونه و ارزیابی از عمق سخن ایشان ذیلاّ از لحاظ مبارک می گذراند و امیدوارم ارمغان خوبی برای علاقه مندان و جویندگان ادب پارسی باشد. 

معلّم

شعاع نور هدی در محیط ظلمانی         جمال اقدس حق در لباس انسانی

کلید رمز فتوحـــات  لطف  ربّانی         اساس محکم علم و کمال را بانی

معلّم است،معلّم بزرگوار وجود

به خاک پای معلّم هزار باردرود

معّلم است که او لوث جهل را شوید         معلّم است کز و گلبن ادب روید

معلم است که او  نور  کبریــــا جوید          معلّم است که او راه انبیـــا پوید

 معلّم است کز و راه علم روشن بود

 به  خاک  پای  معلّم  هزار  بار درود

خدا که منبع علم و فضیلت و جود است         به  لفظ   پــــاک  معلّم حبیب بستوده است

ورا یُعلّمهم  الکتـــــاب  فـــرموده  است        که آن که منجی جان و تن بشر بوده است

معلّم است که سر بر فلک ز فخر بسود

به  خاک   پای   معلّم   هزار  بار   درود

نبی مداد ورا  بر  شهید  فضل  نهــــاد          ندای «صیرنی عبد» را علی در داد

خجسته نام وی اندر جهان گرامی باد        « وجود  نازکش  آزرده  گزنــد  مباد»

معلّم است که جهل از بسیط دهر زدود

به  خاک   پای   معلّم   هزار   بار  درود

اگر به قعر زمین کان و معدنی پیدا است       اگر سفاین سنگین به پهنه دریا است

وگر زروی زمین ماهواره ای به فضا است     بــود  همه  ز معلّم ، ترا بگویم راست

اگر  نبود   معلّم   نشان    علم  نبود

به  خاک  پای  معلّـــم  هزار  بار درود

اگر شماره عمرت فزون ز هشتاد است        ندیده  خدمت  استاد لغو و برباد است

ز روزگار  کهن این سخن مرا  یاد است       بسی ز مهر پدر به جفای استاد است

گره به ناخن دانش زمشکلات گشود

به  خـاک  پای  معلّـــم  هزار بار درود

تو آفتـــاب درخشانی ای معلّـــم من         جهان چو جسم و تو جانی ای معلّم من

تو روح عالم امکانـــی ای معلّــم من          تو  پـــرورشگر  انســــانی  ای معلّم من

چو «خوش خبر» به تو شعر معلّمانه سرود

به   خــــــاک پای    معلّم   هـــزار  بار درود

 
webmaster : R.Sharabiani Copyright © 2011. All Rights Reserved